Bhabhi Karva De Ne Sagayi

Nitin Pal & Kajal

Pal Bro's Music Studio Present.......

Audio Credits…………..
Lyricist : Nitin Pal
Music : Red Crew (MR. Mundlaniya)
Language : Haryanvi
Music Label : Pal Bro's Music Studio
Publisher : Pal Bro's Music Studio

Video Credits…………..
Starring : Nitin Pal, Kajal, Komal
Dop : Arjun Chahal
Mekup : Lucky Mekup
Editor/Direction - Archit Suryavanshi & Sagar Saini Suryavanshi
Spl Thanks- Rajnish Ranga, RD Dahiya, Sunil Kashyap, Sanjay Pal, Ashwani Pal, Deepak Pal, Rahul Pal, Neeshu Pal, Anuj Pal (Seetu Pal)
Production : Suryavanshi Films & EEE Production House
Label & Copyright : Pal Bro's Music Studio

Bhabhi Karva De Ne Sagayi

Caller Tune Code -

Digital Platform Link -